اوقات شرعی

پنج شنبه، ۱۹ تیر ۱۳۹۹

  • اذان صبح ۰۴ : ۱۰ : ۰۶
  • طلوع خورشید ۰۵ : ۵۶ : ۳۲
  • اذان ظهر ۱۳ : ۰۹ : ۴۱
  • غروب خورشید ۲۰ : ۲۲ : ۳۴
  • اذان مغرب ۲۰ : ۴۲ : ۱۶
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۶ : ۴۶