اوقات شرعی

سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

  • اذان صبح ۰۵ : ۱۳ : ۳۲
  • طلوع خورشید ۰۶ : ۴۱ : ۳۹
  • اذان ظهر ۱۳ : ۰۶ : ۱۷
  • غروب خورشید ۱۹ : ۳۱ : ۳۰
  • اذان مغرب ۱۹ : ۴۸ : ۵۴
  • نیمه شب شرعی ۰۰ : ۲۱ : ۴۳